Du er her:

Digital dømmekraft

Digital dømmekraft er et grunnleggende element i digitale ferdigheter, og handler om å gjøre elevene til ansvarlige og trygge nettbrukere (IKTplan)

En viktig digital ferdighet er å kunne vise digital dømmekraft. I følge Udir (2016) innebærer det å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig måte, og å ha et bevisst forhold til personvern og etisk bruk av Internett

Nivåbeskrivelse av digital dømmekraft (Udir 2016):

   
Nivå 1

Følger enkle regler for digital samhandling. Kjenner til enkle regler for personvern på Internett

Nivå 2

Bruker grunnleggende nettvett og har kunnskap om regler for personvern på Internett

Nivå 3

Bruker nettvett og følger regler for personvern på Internett og i sosiale medier

Nivå 4

Bruker Internett og sosiale medier forsvarlig

Nivå 5

Har evne til etisk refleksjon og vurdering av Internett og sosiale medier som kommunikasjons- og informasjonskanal

Noen lenker som kan brukes på både hjemme og på skolen:

http://www.iktplan.no/

http://www.dubestemmer.no/

http://barnevakten.no/

http://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/nettmobbing/

http://delrett.no/