Du er her:

Nettsider og artikler om bruk av digitale verktøy

I Bodøskolen ønsker vi å legge til rette for deling av ressurser som kan brukes i undervisningen med digitale verktøy. Vi har derfor samlet flere nettsider og artikler som kan brukes til felles diskusjoner på skolene og til faglig oppdatering for hver enkelt lærer og team. Vi har også begynt å samle undervisningsopplegg med digitale verktøy som er laget av lærere i Bodøskolen. Siden vil bli oppdatert fortløpende

Nettsider:

Senter for IKT i utdanningen - Nettside for senteret

Fremtidens skole - Blogg om Ludvigsen-utvalgets arbeid

Pedent - Nettside om entreprenørielle undervisningsformer

P21 - Nettside om forskjellige typer kompetanser

Buck institute for education - Nettside om innovative undervisningsformer

Horizon report - Rapporter om teknologitrender

 

Artikler:

Monitor skole - Undersøkelser av elevenes bruk av digitale verktøy i Norge.

Koding i skolen - Artikkel om bruk av koding i skolen

Dataspill i skolen - Artikkel om bruk av dataspill i skolen

Bruk av Planet Mechanic i naturfag - Undervisningsopplegg fra Alstad barneskole

Pixar in a box teaches math through real animation challenges - Lære matematikk gjennom animasjon

Lærerens digitale kompetanse - Artikkel om digital kompetanse for lærere