Du er her:

Programmering i Bodøskolen

Både internasjonalt og nasjonalt er programmering (koding) på full fart inn i samfunn og skoler. "Argumenter for koding i skolen knyttes gjerne til nødvendige ferdigheter for det 21. århundre, fremtidige behov for kompetanse i næringslivet og evne til å forstå hvordan et stadig mer digitalisert samfunn fungerer" (Sevik, 2015) Bodøskolen ønsker et sterkere fokus på koding, og vil i år delta på forsøksordningen med programmering som valgfag. Skolene som deltar i ordningen er Rønvik, Bodøsjøen og Saltvern. Vi ønsker også at elever på alle trinn i skolen får erfaring med programmering

På denne siden ønsker vi å samle ressurser som kan være nyttige for dem som ønsker å jobbe med koding

         Code.org          Lær kidsa koding    Kodeklubben Bodø
Scratch Code academy Alice.org
Blender Tynker Kodu
Project spark Gamestar mechanic Taleblazer
Starlogo Nova App inventor Blockly
Hello Ruby Kodeknekkerne Bee-bot
Move the turtle Kodable Code combat
EAK Gamesalad Scirra
First Scandinavia Sphero Raspberry Pi
Arduino Makey makey Micro:bit

 

Kurs i programmering - MOOC der du kan lære om programmering

Kodeknekkerne - Kurs for unger om programmering

Koding i skolen - Artikkel om bruk av koding i skolen

Koding og programmering - Noen undervisningsopplegg knyttet til koding

Halvårsplan for programmering på Alstad barneskole (7. trinn) - Plan for programmering på barneskolen

Let's teach kids to code - Film om koding i skolen

A delightful way to teach kids about coding - Film om hvordan vi kan introdusere barn til koding

A 12-year-old app developer - Film om en ung programmerer

Coding by design - Hvordan undervise i programmering og design

Computational thinking with Scratch - Algoritmisk tenking med Scratch

Teaching kids real math with computers - Lære matematikk gjennom programmering

Building blocks that blink, beep and teach - Programmering med elektroniske verktøy

How Arduino is open-sourcing imagination - Om Arduino i undervisningen